Agencje PR 2022 wg MMP i Kantar

BARDZO DOBRZE

Human Signs jest „agencją bardzo dobrze ocenioną przez klientów”, podkreśla redakcja Media Marketing Polska (MMP) w komentarzu do raportu „Agencje PR 2022”.

Powyższy cytat ma kluczowe znaczenie dla właściwego odbioru raportu, ponieważ – na co zwraca uwagę również redakcja – „głównym filarem naszej publikacji jest badanie satysfakcji klienta”.

Marka Human Signs była oceniana w tym roku po raz pierwszy. „Agencją roku” redakcja wybrała MSL (metodologicznie zaliczana do grupy agencji dużych) natomiast „nagrodę główną” przyznała Good One PR (zaliczana do grona agencji małych i średnich), ponieważ w ogóle „najlepiej wypadła w tegorocznym badaniu spośród wszystkich biorących w nim udział”.

W skali od 1 do 6 oceniane były dwie kategorie wskaźników. Pierwsza składał się z siedmiu obszarów dotyczących jakości współpracy i podstawowych narzędzi PR (np. media relations). A druga kategoria wskaźników, składająca się z dwunastu obszarów, odnosiła się do efektywności, jakości i profesjonalizmu pracy agencji (np.: „działania i kampanie PR realizowane przez agencję są skuteczne”).

Na tle wyróżnionych konkurentów Human Signs otrzymał bardzo wysokie oceny we wszystkich kategoriach, tylko w niewielu wypadkach niższe od swoich szacownych rywali. Natomiast na tle wszystkich podmiotów biorących udział w badaniu, oceny Human Signs są wyraźnie powyżej średniej.

Zestawienie ocen Human Signs oraz Good One PR i MSL na tle średniej ocen dla wszystkich badanych agencji.

agencja / ocena w 2022
średnia ocen  5,5  5,4  5,8  5,4  5,6  5,5  5,3  5,3  5,4  5,1  4,9  5,2
Human Signs 5,9 5,9 6,0 5,4 5,8 5,9 5,8 5,8 5,5 5,3 5,3 5,6
Good One PR 6,0 5,9 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 6,0 5,8 5,3 5,7
MSL 5,7 5,4 5,7 5,4 5,3 5,3 5,5 5,6 5,3 5,2 5,1 5,3

O badaniu

W badaniu wzięły udział 22 agencje.

W tegorocznym, piątym raporcie, autorzy, czyli MMP oraz agencja badawcza Kantar, wprowadzili podział na agencje duże (do 50 pracowników) oraz małe i średnie (zatrudnienie poniżej 50 pracowników). „Jesteśmy przekonani, że taki podział będzie bardziej sprawiedliwy dla tych agencji, które nigdy nie osiągną spektakularnej skali działania ani wybitnych wyników finansowych, ale pracują w swojej niszy i szyją projekty „na miarę”, z których klienci są tak samo zadowoleni jak ci, którzy korzystają z know-how dużej grupy.” – uzasadniła redakcja.

Badanie zostało przeprowadzane przez Kantar Polska metodą wywiadów telefonicznych w dniach 01-13.06.2022 r. Ocenę̨ danej agencji PR mogli wystawiać tylko Ci respondenci, którzy zadeklarowali, że osobiście z daną agencją współpracowali w ciągu ostatnich 12 miesięcy.