Bank BPS

Zadanie:

Dotarcie z informacją do potencjalnych klientów o finansowaniu przez bank inwestycji proekologicznych.

Rozwiązanie:

Artykuły w regionalnej prasie i serwisach online, które wyjaśniały sens ekologicznych zmian, podawały wyliczenia, wskazywały oszczędności, promowały kredyty na cele ekologiczne (równolegle bank prowadził działania promocyjne w Internecie, wykorzystując przygotowywane przez nas treści, jak i banery oraz klipy wideo przygotowane przez agencję reklamową).

Projekt, treści i dystrybucja papierowej gazetki edukacyjno-poradnikowej „Mój Bank” do 2 mln gospodarstw domowych, na obszarze działalności banków spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS; direct mail miał dotrzeć do szerszego grona odbiorców, szczególnie tych potencjalnych klientów, którzy rzadziej korzystają z Internetu.

Dodatkowe materiały na stronie internetowej www.mojbank.pl oraz social mediach zarządzanych przez bank.

Obszerne case study „Mojego Banku” na łamach branżowego magazynu Press
Informacje prasowe w serwisie BS.net.pl i innych.

Efekty:

Bank zdecydował się na włączenie direct mail do swoich kolejnych kampanii reklamowych.

Obszary działań:

content marketing / direct mail / media relations / social media / materiały graficzne

Kiedy:

2021

O kliencie:

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna ma wyjątkowy profil działalności – łączy funkcje banku zrzeszającego Banki Spółdzielcze oraz komercyjnego. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki. Bank BPS zrzesza ponad 300 banków, tworzy największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce.


Kontakt

Jak możemy Ci pomóc?