Stena Recycling

VI edycja konkursu Stena Circular Economy Award Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego (SCEA)

Zadanie:

Przygotowanie i poprowadzenie komunikacji VI edycji konkursu Stena Circular Economy Award Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego (SCEA), zarówno w formule earned i shared media, jak i kanałach własnych Stena Recycling, czyli owned media.

Dodatkowym celem było zwiększenie liczby zgłoszeń projektów od studentów, do których również kierowany jest ten konkurs. Ponadto agencja odpowiedzialna była za organizację gali wręczenia nagród konkursowych podczas Szczytu Klimatycznego Togetair 2023.

Rozwiązanie:

Komunikację konkursu prowadziliśmy w prasie, stacjach radiowych i serwisach internetowych za pomocą informacji prasowych rozsyłanych do wybranych redakcji i dziennikarzy. Zaś w trakcie Szczytu Klimatycznego Togetair 2023 koordynowaliśmy wywiady naszego klienta podczas debat, jak i na tzw. „gorących krzesłach”.

Na potrzeby projektu zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy materiały wideo z członkami jury konkursu SCEA, które były publikowane w social mediach Stena Recycling. Dla przedsiębiorców, oprócz bezpośredniego kontaktu telefonicznego i mailingów, zrealizowaliśmy webinary: „Godzina o GOZie” oraz instruktażowy dot. zgłoszeń do konkursu SCEA. Z wybranymi uczelniami i szkołami wyższymi, podobnie jak z biznesem, kontaktowaliśmy się bezpośrednio, aby poinformować nt. konkursu SCEA.

Komunikację ze studentami rozpoczęliśmy od przeprowadzenia sondy ulicznej wśród nich, aby sprawdzić, czy wiedzą czym jest gospodarka cyrkularna. Sondę jako materiał wideo opublikowaliśmy na kanałach społecznościowych Stena Recycling. Z myślą o młodym pokoleniu stworzyliśmy profil na Instagramie @Cyrkularni, który miał za zadanie edukować nt. GOZ-u.

Zwieńczeniem projektu było przygotowanie we współpracy z agencją eventową finałowej gali konkursu podczas Szczytu Klimatycznego Togetair 2023.

Efekty:

4-krotnie większa liczba zgłoszeń od studentów oraz estymowana liczba zgłoszeń od przedsiębiorstw. Ponad 200 publikacji nt. konkursu Stena Circular Economy Award Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Obszary działań:

Produkcja materiałów video/ copywriting/ strategia komunikacji/social media/organizacja eventu

Kiedy:

Od lipca 2022 roku do kwietnia 2023 roku

O kliencie:

Stena Recycling wspiera transformację ku gospodarce o obiegu zamkniętym, aby tworzyć świat i społeczeństwo, w którym nic się nie marnuje. Zapewnia niezawodny odbiór odpadów, innowacyjne usługi w zakresie ponownego ich wykorzystania i zaawansowany recykling na skalę przemysłową. Oferuje również kompleksowe rozwiązania i usługi w zakresie zarządzania odpadami, które odgrywają kluczową rolę w przejściu na gospodarkę cyrkularną. Stena Recycling prowadzi działalność w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Niemczech, Polsce, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Ich sieć zakładów recyklingu w całej Europie liczy 178 placówek, w których zatrudnionych jest ponad 3500 osób.


Kontakt

Jak możemy Ci pomóc?