BibbyFinancialServices

KLIENT

Bibby Financial Services jest spółką faktoringową, częścią Bibby Line Group – jednej z najdłużej działających brytyjskich firm rodzinnych firm rodzinnych. W Polsce firma funkcjonuje od 2002 roku i jest niezależna od banków. Jako aktywny członek Polskiego Związku Faktorów, firma włączyła się w kampanię Wolne Faktury, której celem jest nagłośnienie problemu zakazów cesji wierzytelności wpisywanych do umów handlowych pomiędzy kontrahentami.

CEL

2/3 polskich przedsiębiorców ma problem z opóźnionymi płatnościami od kontrahentów (dane z badania Bibby MSP Index, wyniki uśrednione za lata 2014 – 2019). Próby naprawy tego stanu idą w kierunku prawnych nakazów skracania terminów płatności na fakturze. Polski Związek Faktorów zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię: brak możliwości skutecznego przelewu praw do wierzytelności będący wynikiem klauzul o zakazie cesji wpisywanych do umów handlowych.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2019 roku wśród klientów firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów, z zakazem cesji spotkało się ponad ¾ przedsiębiorstw, a 81 proc. uznało, że zakazy cesji niosą za sobą podwyższone ryzyko wystąpienia problemów z płynnością firmy.
Główne cele, jakie zostały postawione przed agencją to:

  1. Dotarcie z przekazem do decydentów w ministerstwach, pracujących ówcześnie nad ustawą mającą na celu przeciwdziałanie zatorom płatniczym.
  2. Włączenie do dyskusji przedstawicieli firm stosujących zakazy cesji w umowach.
  3. Zaprezentowanie stanowisk prawników i zwykłych przedsiębiorców.
  4. Uświadomienie przedsiębiorcom, w jaki sposób mogą negocjować kwestie związane z zakazami cesji.

ROZWIĄZANIE

Zainteresowaliśmy tematem zakazów cesji redakcję Pulsu Biznesu. Na łamach dziennika ukazał się obszerny wywiad z prezesem Bibby Financial Services. Następnie, w ramach współpracy redakcyjno – reklamowej, zorganizowana została debata w Pulsie Biznesu, z udziałem prawników, przedstawicieli dużych sieci handlowych oraz Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.
Relacja z debaty opublikowana została na łamach Pulsu Biznesu, a także w serwisie internetowym pb.pl. Materiał tekstowy został uzupełniony o nagrania wideo z ekspertami biorącymi udział w debacie (tzw. setki).

EFEKTY

Dzięki publikacjom w Pulsie Biznesu tematem zakazu cesji zainteresowały się również inne media. Publikacje z wypowiedziami prezesa Bibby Financial Services pojawiły się m.in. w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej i portalu DlaHanlu.pl. W ten sposób ideę akcji Wolne Faktury miało okazje poznać większe grono interesariuszy.

Z informacji udostępnionych przez Polski Związek Faktorów wynika, że publikacje na temat zakazu cesji ułatwiły umawianie spotkań z decydentami ministerialnymi.
Dodatkowo, dzięki linkom i tagom remarketingowym w publikacjach na stronach pb.pl, wzrosła liczba wejść na stronę internetową Bibby Financial Services. W ten sposób, firma wzmocniła swój wizerunek obrońcy małych i średnich przedsiębiorstw (zakazy cesji utrudniają MŚP korzystanie z faktoringu, a tym samym – zachowanie płynności finansowej).