CTRLSystem

KLIENT

CTRL System to niezależny operator pocztowy, który od dekady specjalizuje się w dostarczaniu materiałów marketingowych – takich jak gazetki firmowe i ulotki – bezpośrednio do wybranych grup odbiorców.

CEL / WYZWANIE

Choć gazetki reklamowe są stałym elementem promocji offline, część marketerów rozważa rezygnację z nich i przejście na narzędzia digitalowe, np. e-gazetki. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy konsumenci chcą czerpać informacje ze świata wirtualnego. Coraz więcej mówi się też o konieczności synergii kanałów online oraz offline. Celem, jaki postawił przed nami klient, było uświadomienie marketerom znaczenia skutecznej dystrybucji drukowanych materiałów reklamowych.

ROZWIĄZANIE

Naszą rekomendacją było dotarcie do marketerów za pośrednictwem mediów branżowych. Dziennikarzy postanowiliśmy zainteresować badaniami na temat gazetek reklamowych, ponieważ temat ten w ostatnich czasach nie był rzetelnie omawiany.

CTRL System wraz z agencją badawczą Nielsen przeprowadzili badanie, w którym zapytano dyrektorów marketingu pracujących w sieciach handlowych o kluczowe narzędzia marketingowe generujące sprzedaż. Wszyscy wskazali na narzędzie bardzo dobrze znane od wielu lat – gazetki promocyjne. Co więcej, według szacunku Poczty Polskiej, wydatki na reklamę direct mail sukcesywnie rosną i prawdopodobnie w 2019 roku przekroczyły 0,5 mld zł, przewyższając tym samym wydatki na reklamę outdoorową.

Dzięki naszej rekomendacji CTRL System stał się jednym z członków – założycieli Rady ds. rynku Direct Mail działającej przy Polskim Stowarzyszeniu Marketingu SMB. Rada inicjuje działania propagujące wykorzystanie narzędzi direct mail w komunikacji marketingowej i promocji sprzedaży.

EFEKTY

Publikacja wyników i najważniejszych wniosków z badania dyrektorów marketingu sieci handlowych miała miejsce w dwumiesięczniku PRESS w 36 stronicowym dodatku “Direct Mail”. Opracowano go i wydano wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SMB. Poszczególne artykuły omawiały pozycję i znaczenie narzędzi direct mail w całym wachlarzu działań marketingowych. W artykułach znalazły się wypowiedzi najważniejszych graczy rynku direct mail, w tym prezesów CTRL System.

Badaniem Nielsen i CTRL System zainteresowało się także wiele redakcji branżowych, m.in.:

Wiadomości Handlowe.pl, dlahandlu.pl, Wirtualne Media, marketingprzykawie.pl, Marketing w Praktyce.