JungheinrichPolska

KLIENT

Jungheinrich Polska – dostawca kompleksowych rozwiązań dla logistyki wewnątrz magazynowej w Europie. W Polsce firma jest obecna od 1994 roku.

CEL

Zbudowanie wizerunku firmy jako pracodawcy z wyboru w ramach employer brandingu zewnętrznego – dotarcie do absolwentów szkół i uczelni o profilu technicznym oraz zapewnienie w przyszłości napływu nowych pracowników. Czas trwania projektu – 12 miesięcy.

ROZWIĄZANIE

Agencja zaproponowała działanie dwutorowe – obecność firmy na targach pracy, a także działania promujące kształcenie zawodowe.

 • Targi pracy – agencja dokonała analizy planowanych wydarzeń i ich skali. Wybranych zostało 7 targów pracy zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i lokalnym. Na celowniku znalazły się – Pierwsze Ogólnopolskie Targi Pracy Branży TSL, Targi Pracy Jobicon oraz Targi Pracy na Politechnice Warszawskiej – na których agencja wsparła klienta swoją obecnością – a także Targi Pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Absolvent Talent Days w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu – przy których których agencja wspierała zgłoszenie klienta, organizację stoisk podczas wydarzeń oraz komunikację w mediach społecznościowych.
  • W ramach kampanii skierowanej do absolwentów agencja była odpowiedzialna za współtworzenie programu stażowego
  • Na potrzeby budowy stoisk agencja opracowała identyfikację wizualną – PRACA SZUKA CZŁOWIEKA, a także była odpowiedzialna za produkcję materiałów – powstały standy, ulotki i prezentacja video. Podczas targów agencja wspierała klienta swoją obecnością.
 • Promocja kształcenia zawodowego – agencja zaproponowała Jungheinrich Polska współtworzenie wraz z Wydawnictwem Agora kampanii Zawodowcy, której celem były: zmiana społecznego postrzegania edukacji zawodowej; odczarowanie „zawodówek” i walka ze stereotypem, że szkoły zawodowe są tylko dla słabych uczniów; a także przekonanie młodzieży i rodziców, że warto zainteresować się kształceniem zawodowym, aby zapewnić sobie w przyszłości pracę. Kampania była dedykowana wszystkim uczniom ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów (oraz ich rodzicom) mieszkających w Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. Termin realizacji projektu przypadł na wyjątkową „podwójną’ rekrutację w latach 2019/2020. W tym czasie agencja współtworzyła i współkoordynowała:
  • Portal http://zawodowcy.eu/
  • Magazyn Zawodowcy, który otrzymali uczniowie
  • Film Zawodowcy http://zawodowcy.eu/video-2/
  • Debaty w sześciu miastach, w których udział wzięli uczestnicy lokalnych rynków pracy: przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele organizacji rządowych, pracownicy i pracodawcy oraz urzędnicy.
  • Cykl artykułów w lokalnych wydaniach Gazety Wyborczej (sześć miast)
  • Specjalny wywiad w dodatku Mój Biznes Gazety Wyborczej

Ponadto kampanii towarzyszyły spotkania z młodzieżą ostatnich klas we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach w wybranych miastach Polski; spotkania z rodzicami uczniów biorącymi udział w rekrutacji 2019/2020; kampania w social mediach (FB, Instagram); kampania outdoor/citylighty; produkcja ulotek i plakatów.

EFEKTY

Dzięki prowadzonej przez agencję kampanii, w ciągu 12 miesięcy:

 • wzrosła liczba napływających aplikacji na stanowiska techniczne.
 • pojawiło się ponad 250 publikacji zarówno w mediach opiniotwórczych, jak i branżowych
 • Do szkół trafiło ponad 60 tys. egzemplarzy magazynu Zawodowcy