Human Signs dla Banku BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości w drodze konkursu ofert wybrał agencję Human Signs do obsługi prowadzonych działań komunikacyjnych i PR. Obsługa dotyczy inicjatyw i projektów Banku oraz działań na rzecz Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS.

Human Signs to nowa marka na rynku PR. Stworzyły ją agencje Futurama Communications Intelligence i Konkret PR.

O wyborze agencji zadecydowało duże doświadczenie konsultantów w obsłudze branży finansowej, przede wszystkim banków  – mówi Agnieszka Chrobot z Zespołu Komunikacji Banku Polskiej Spółdzielczości. – Ważne są dla nas także kompetencje w zakresie nowych mediów, cyfrowych narzędzi komunikacji i obsługi interdyscyplinarnych projektów.

Grupa BPS to największe Zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Tworzy je 327 Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS. Grupa dysponuje ponad 2,3 tys. placówek i 2,2 tys. bankomatów. Specjalizuje się w obsłudze mikro, małych i średnich firm, rolnictwa, w tym rodzimej przedsiębiorczości.

Human Signs wspierać będzie Zespół Komunikacji Banku w działaniach z obszaru strategii komunikacji, a także w bieżących działaniach PR i media relations. Konsultanci agencji mają również być angażowani w projekty z zakresu komunikacji wewnętrznej. Zespołem kierującym pracami dla Banku BPS kierować będzie Magdalena Szymańska, director of Finance & FinTech Department w Human Signs.

Cieszymy się, że jednym z pierwszych klientów Human Signs jest instytucja finansowa – mówi Waldemar Leszczyński, partner zarządzający w Human Signs. – Legitymujemy się ponad 15 letnim doświadczeniem w tej branży. Teraz poznajemy bankowość spółdzielczą, a więc bliską lokalnych społeczności. To dla nas bardzo ciekawe wyzwanie komunikacyjne.