Przychody agencji poszły w górę  

Magazyn Press opublikował ranking agencji PR, w którym analizuje wyniki finansowe spółek za rok 2021. Jedną z nich jest Human Signs. Dynamika przychodów agencji w badanym przez Press okresie wyniosła 21,5 proc.

Redakcja zwraca uwagę, że ranking „prezentuje nie tylko wyniki poszczególnych firm, ale jest też przeglądem kondycji rynku PR w Polsce, który jak widać, ma się całkiem nieźle”. Na podstawie zebranych danych redakcja wyliczyła, że łączny przychód agencji za 2021 rok był o 27,4 proc. wyższy niż wyniki tych samych agencji w poprzednim roku.

Ranking porównuje ze sobą zarówno przychody, jak i fee income. W zestawieniu znalazło się łącznie 39 podmiotów – 32 agencje i 7 grup.

Human Signs wg metodologii zastosowanej przez redakcję Press klasyfikowana jest do tzw. grup (czyli firm powiązanych kapitałowo lub osobowo, gdzie najwięcej przychodów generuje działalność PR). Nie wchodząc w polemikę, czy i dlaczego lokowanie Human Signs w tym koszyku (tj. grup) ma uzasadnienie, poprzestaniemy na uwadze, że zdecydowanie bardziej na miejscu czulibyśmy się obok innych agencji (a nie grup). A zatem gdyby przenieść Human Signs do rankingu agencji, wówczas zajęlibyśmy miejsce 22 wg kryterium fee income, a miejsce 30 wg kryterium przychody.

Z naszego punktu widzenia istotne jest to, że i w jednym, i w drugim wypadku odnotowujemy ponad 20 proc. dynamikę wzrostu

– mówi Ewa Król-Sawicka, managing partner w Human Signs. Agencja, tak jak zresztą cała branża, pomimo pandemii, urosła: zdobyła nowe kontrakty, zatrudniła kolejnych konsultantów.

ranking agencji PR wg Press
Agencje, które wzięły udział w rankingu.